Sərgi

2018 Şanxay Sərgisi

2018 İspaniya Sərgisi

2018 Hindistan Sərgisi

2019 Alman Sərgisi

2019 Şanxay Sərgisi

2019 Hindistan Sərgisi

2020 Şanxay Sərgisi